Kontaky-modul

Aktuální vyhlášené výzvy z naší MAS:

2. výzva IROP zaměřena na infrastrukturu základních škol. Výzva je otevřena od 30. 4. 2018, ukončení příjmu žádostí je 31. 8. 2018 ve 12.00 hodin.

3. výzva IROP zaměřena na infrastrukturu mateřských škol. Výzva je otevřena od 30. 4. 2018, ukončení příjmu žádostí je 31. 8. 2018 ve 12.00 hodin.

4. výzva IROP zaměřena na objekty IZS. Výzva je otevřena od 29. 5. 2018, ukončení příjmu žádostí je 27. 7. 2018 ve 12.00 hodin.

5. výzva IROP zaměřena na komunitní centra. Výzva je otevřena od 31. 5. 2018, ukončení příjmu žádostí je 14. 9. 2018 ve 12.00 hodin.

2. výzva z PRV zaměřena zpracování zemědělských produktů, neproduktivní investice v lesích, zemědělství, nezemědělské podnikání, voda v krajině. Výzva je otevřena od 11. 6. 2018, ukončení příjmu žádostí je 11. 7. 2018.

6. výzva IROP zaměřena na sociální podnikání. Výzva je otevřena od 12. 6. 2018, ukončení příjmu žádostí je 12. 10. 2018.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates